Badanie poziomu cholesterolu: jak interpretować wyniki badań?

Badanie poziomu cholesterolu

 

Poziom cholesterolu sprawdza się podczas badania krwi nazywanego lipidogramem, inaczej: profilem lipidowym. Badanie to określa dokładne stężenie cholesterolu całkowitego (CHOL), jego frakcji HDL i LDL oraz trójglicerydów (TG). Znając normy dla tych parametrów możemy sprawdzić, czy grożą nam choroby układu krążenia.

 

Co to jest lipidogram?

Lipidogram to badanie określające poziom stężenia poszczególnych frakcji lipidowych we krwi (CHOL, HDL, LDL, TG). Dostarcza wielu ważnych informacji, bo wbrew pozorom, sama wartość stężenia cholesterolu ogólnego to zdecydowanie za mało, by zbadać stan gospodarki lipidowej organizmu. Profil lipidowy wykonuje się na czczo (co najmniej 12 godzin bez spożywania jakichkolwiek posiłków), oprócz tego przez kilka dni przed badaniem powinno się stosować dietę niskotłuszczową. Lipidogram można wykonać w każdym wieku.

Co mówią wyniki?

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne rekomenduje następujące normy. Cholesterol całkowity powinien być niższy niż 190 mg/dl. Przynależność do grupy wysokiego ryzyka chorób układu krążenia sugerują wyniki na poziomie powyżej 260 mg/dl. W przypadku HDL za prawidłowy poziom uznaje się co najmniej 40 mg/dl dla mężczyzn i 45 mg/dl dla kobiet – im wyższy poziom, tym lepiej. Wynik w granicach 40–59 mg/dl uważa się za optymalny (brak istotnych zagrożeń dla zdrowia), niepokojąca jest wartość poniżej 40 mg/dl (istotny czynnik ryzyka rozwoju chorób serca). Stężenie LDL nie powinno być wyższe niż 115 mg/dl, dla osób po zawale i cukrzyków normy są jeszcze surowsze. LDL powyżej 190 mg/dl to poziom bardzo wysoki. Norma dla trójglicerydów to wynik poniżej 150 mg/dl, stężenie powyżej 500 mg/dl to bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia.

Wyniki to dopiero początek

Nawet jeśli wyniki lipidogramu są w normie, zawsze warto je skonsultować z lekarzem. Normy nie są jednoznaczne dla wszystkich, to raczej orientacyjny punkt odniesienia w dalszym diagnozowaniu ewentualnych chorób. Wyniki profilu lipidowego powinno się analizować w odniesieniu do innych czynników ryzyka, takich jak palenie papierosów, siedzący tryb życia, nadciśnienie tętnicze, wiek, przebyte wcześniej choroby serca, występowanie chorób serca u innych członków rodziny, otyłość, wyniki innych badań laboratoryjnych, a to już zadanie dla lekarza.

Ryzyko incydentu sercowo-naczyniowego zakończonego zgonem można też określić na podstawie skali SCORE, która uwzględnia najpoważniejsze zagrożenia dla układu krążenia. Trzeba jednak pamiętać, że skala SCORE odnosi się jedynie do niektórych grup pacjentów, nie jest też ostateczną diagnozą, a jedynie wskazówką dla pacjenta, że należy uważniej przyjrzeć się swoim codziennym nawykom żywieniowym, by nie doprowadzić do poważnych chorób układu sercowo-naczyniowego.