Czy jesteś w grupie ryzyka?

Czy jesteś w grupie ryzyka?

Choroby układu krążenia dotyczą znacznej części naszej populacji. Podwyższony poziom cholesterolu może dotyczyć nawet 61% dorosłych Polaków (18 mln osób), a ponad połowa z nich może nie być tego faktu świadoma.

Czynniki prowadzące do chorób układu krążenia podzielono na dwa rodzaje: niemodyfikowalne i modyfikowalne. Do tej pierwszej grupy zaliczamy: wiek, płeć, uwarunkowania genetyczne, rodzinne występowanie chorób układu krążenia, czy przewlekłe choroby nerek. Nie masz na nie wpływu. Jednak powodem chorób serca i naczyń są również: nieprawidłowa dieta, palenie tytoniu, nadmierna masa ciała, niska aktywność fizyczna, stres, nadużywanie alkoholu, wysoki poziom cholesterolu czy nadciśnienie tętnicze. Ta druga grupa czynników może być przez ciebie kontrolowana. Im więcej czynników wyeliminujesz, tym mniejsze będzie prawdopodobieństwo zachorowania.

Czynniki ryzyka chorób układu krążenia

Dietetyk pomoże kontrolować czynniki związane przede wszystkim z nieprawidłowym żywieniem (Rysunek 1). Dzięki praktycznym zaleceniom, wprowadzenie zdrowej diety dla serca nie sprawi większych trudności.

Udowodniono, że sterole roślinne obniżają poziom cholesterolu we krwi. Wysoki poziom cholesterolu jest czynnikiem ryzyka rozwoju choroby wieńcowej serca. Efekt obniżenia cholesterolu o 7-10% uzyskuje się w ciągu 2-3 tygodni przy konsumpcji od 1,5 do 2,4 g steroli roślinnych dziennie w połączeniu ze zdrowym stylem życia oraz zbilansowaną i zróżnicowaną dietą. 30 g to dzienna zalecana porcja Optimy Cardio zawierająca dawkę steroli roślinnych 1,6 g. Istnieje wiele czynników ryzyka chorób serca. Zmiana jednego z nich nie daje gwarancji obniżenia ryzyka.

Bibliografia
1.Europejskie wytyczne dotyczące zapobiegania chorobom serca i naczyń w praktyce klinicznej na rok 2012, Piąta Wspólna Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego i innych Towarzystw Naukowych ds. Zapobiegania Chorobom Serca i Naczyń w Praktyce Klinicznej (Fifth Joint Task Force of the European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular Disease Prevention in Clinical Practice) utworzona przez przedstawicieli dziewięciu towarzystw oraz zaproszonych ekspertów, Kardiologia Polska, 70 (supl. I), 2012
2.Jankowski P.: Leczenie hipercholesterolemii w 2013 roku. Choroby Serca i Naczyń, 10(3), 2013
3.Wojtyniak B., Goryński P., Moskalewicz B. (red): Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej uwarunkowania. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny, Warszawa, 2012
4.Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach, Grupa Robocza do spraw postępowania w dyslipidemiach Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) i Europejskie Towarzystwo Miażdżycowe (EAS), Kardiologia Polska, 69 (supl. IV), 2011
5.Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym w 2013 roku, Grupa Robocza Eropejskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego (ESH) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) do spraw postępowania w nadciśnieniu tętniczym, Kardiologia Polska, 71 (supl. III), 2013
6.Zdrojewski T.: Diagnoza stanu zdrowia Polaków według NATPOL 2011, dane z konferencji prasowej, wrzesień 2011 

Materiał edukacyjny Polskiego Towarzystwa Dietetyki